ŞAXƏLƏNMƏK

ветвиться, разветвляться
ŞAXƏ
ŞAXIS

Digər lüğətlərdə