ŞİT

ŞİT I sif. Duzsuz. Şit yağ.

ŞİT II sif. Yüngül. Bu isə şit sözləri olan mahnıların yaranmasına gətirib çıxarır.

ŞİŞ
ŞİVƏ

Значение слова в других словарях