ŞİVƏ

(Başkeçid)
suyun qabağına çəkilən sədd
◊ Şivə qaj (Qazax) – əkin sahəsinə çəkilən kiçik arx
ŞİV
ŞİVƏLƏMƏX’

Значение слова в других словарях