ŞURALAŞMAQ

bax sovetləşmək.
Ölkəmiz şuralaşanda Mirzə Mustafa üzünə pərdə çəkib qırmızılaşdı, özünü kommunist qələmə verdi. E.Sultanov.
[Hacı:] Bu il aprel də gəlsə, düz on il olur ki, Azərbaycan şuralaşıbdır. Qantəmir.

Синонимы

  • ŞURALAŞMAQ sovetləşmək
ŞURALAŞMA
ŞURƏVİ

Значение слова в других словарях