ŞURF

is. [ alm. ] Mədən yataqları tapmaq üçün qazılan quyu.
ŞURƏVİ
ŞURİŞ

Значение слова в других словарях