ƏBƏDİLƏŞMƏ

сущ. от глаг. əbədiləşmək , увековечение
ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK
ƏBƏDİLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə