ƏHVAL

ƏHVAL1

ə. «hal» c. 1) hallar, vəziyyətlər; 2) t. hal, necəlik.

ƏHVAL2

ə. «hövl» c. 1) qorxular, dəhşətlər; 2) t. qorxu, dəhşət.

ƏHVA
ƏHVALAT

Значение слова в других словарях