ƏKMƏK

ƏKMƏK – BİÇMƏK Gecə, gündüz əkir, biçir yoxsul; Yenə görməz evində bir məhsul (A.Şaiq).

ƏKMƏK – ÇIXMAQ Arpa əkdim, darı çıxdı (Ata. sözü).

ƏKİNÇİ
ƏKSİNƏ

Значение слова в других словарях