ƏNTƏR

ƏNTƏR I is. [ ər. ] zool. Meymun cinsi. Gözünün üstündə buxara papaq; Əntərə bənzəyir o kor yapalaq (S.Vurğun).

ƏNTƏR II sif. dan. Eybəcər, kifir. Mənə yazığın gəlmir, bibi, məni bu əntərə vermək fikrindəsən?

ƏMƏL
ƏR

Значение слова в других словарях