ƏRƏZ

ə. 1) əslində olmayıb sonradan əmələ gələn; 2) cismin mahiyyət və məzmunundan başqa, digər xüsusiyyətləri // forma; 3) təsadüfi hadisə; 4) əlamət.

ƏRƏSAT
ƏRƏZİ

Значение слова в других словарях