ƏRAF

рел. чистилище
ƏR-ARVADLIQ
ƏRAZİ

Digər lüğətlərdə