АБИССАЛЬНЫЙ

прил. coğr. abissal, dərin; абиссальная область abissal sahə (dənizlərin 1000 metrdən dərin olan yeri).

АБЗАЦ
АБИССИНЕЦ

Digər lüğətlərdə