АБИССИНКА

ж həbəş, həbəşistanlı qadın (qız).

АБИССИНЕЦ
АБИССИНСКИЙ

Digər lüğətlərdə