АБОРДИРОВАТЬ

сов. и несов. köhn. 1. bilavasitə döyüş üçün gəmiləri bir-birinə yanaşdırmaq; 2. məc. (birisinin) yaxasından yapışmaq, (birisinə) hücum etmək.

АБОРДАЖНЫЙ
АБОРИГЕН

Digər lüğətlərdə