АБОРИГЕННЫЙ

прил. yerli.

АБОРИГЕН
АБОРТ

Digər lüğətlərdə