АБОРТИВНЫЙ

прил. tib., biol. abortiv (hər hansı bir prosesin inkişafını, gedişini dayandıran); абортивные средства abortiv dərmanlar, abortiv vasitələr.

АБОРТ
АБРАЗИВНЫЙ

Digər lüğətlərdə