АБСТРАКТНОСТЬ

ж мн. нет abstraktlıq, mücərrədlik.

АБСТРАКТНО
АБСТРАКТНЫЙ

Digər lüğətlərdə