АБСТРАКТНОСТЬ

abstraktlıq, mücərrədlik
АБСТРАКТНО
АБСТРАКТНЫЙ

Digər lüğətlərdə