АБСТРАКТНЫЙ

abstrakt, mücərrəd
АБСТРАКТНОСТЬ
АБСТРАКЦИЯ

Digər lüğətlərdə