АБСТРАКЦИЯ

abstraksiya (1. Fikrən ayrılma, təcrid etmə; 2. Mücərrəd fikir )
АБСТРАКТНЫЙ
АБСУРД

Digər lüğətlərdə