АБСУРДНОСТЬ

ж мн. нет mənasızlıq.

АБСУРД
АБСУРДНЫЙ

Digər lüğətlərdə