АБСУРДНОСТЬ

mənasızlıq
АБСУРД
АБСУРДНЫЙ

Digər lüğətlərdə