АБСУРДНЫЙ

boş, mənasız, cəfəng
АБСУРДНОСТЬ
АБСЦЕСС

Digər lüğətlərdə