АБСУРД

boş söz, mənasız fikir, cəfəngiyyat
АБСТРАКЦИЯ
АБСУРДНОСТЬ

Digər lüğətlərdə