АВАНТЮРИСТКА

avantürist, macəraçı, fırıldaqçı qadın (qız)
АВАНТЮРИСТИЧЕСКИЙ
АВАНТЮРИСТСКИЙ

Digər lüğətlərdə