АВАРИЙНОСТЬ

avariya halı, avariya halında olma
АВАРЕЦ
АВАРИЙНЫЙ

Digər lüğətlərdə