АКВАРИУМ

м akvarium (1. balıq və s. su heyvanları və bitkiləri saxlamaq üçün qab, hovuz, şüşə qab, qutu; 2. su heyvanları və bitkilərinin həyatı üzərində bioloji müşahidə aparmaq üçün xüsusi yer).

АКВАРИЙ
АКВАТОРИЯ

Digər lüğətlərdə