АЛАРМИСТ

м köhn. vəlvələ salan, küy-kələkçi, çaxnaşma salan (adam).

АЛАРМА
АЛАРМИСТСКИЙ

Digər lüğətlərdə