АЛЛЕГОРИЧНОСТЬ

ж мн. нет alleqoriklik, kinayəlilik.

АЛЛЕГОРИЧЕСКИЙ
АЛЛЕГОРИЧНЫЙ

Digər lüğətlərdə