АЭРОДРОМ

м aerodrom (təyyarə meydanı).

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ
АЭРОДРОМНЫЙ

Digər lüğətlərdə