АЭРОПОРТ

м av. aeroport (xüsusi tikililəri olan böyük aerodrom), hava limanı.

АЭРОПЛАННЫЙ
АЭРОПОЧТА

Digər lüğətlərdə