БАББИТОВЫЙ

tex. баббит söz. sif.; babbitdən qayrılmış.

БАББИТНЫЙ
БАБИЙ

Digər lüğətlərdə