БАББИТ

м tex. babbit (qalay, stibium və misdən əmələ gələn ağ ərinti).

БАБАШКА
БАББИТНЫЙ

Digər lüğətlərdə