БАБУСЯ

ж бабушка söz. oxş.; nənəcik, nənəcan, nənəciyəz.

БАБУВИЗМ
БАБУШИ