ГАЙКА

урус, сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра болтунин кьилел гьалддай къене резбе атӀанвай тӀекве н авай ракьун кӀус. Гайкаяр, шайбаяр, болтар, втулкаяр, маса частар герекбур адан патав къвезва. ЛГ, 1998, 5. ӀӀ. - Эхь, хтул, хуьряй инал къведалди мотордилай кьуд болтни кьве гайка алатна квахьнава, вучдатӀани чидач... М. Б. Спелар.

ГАЙИН
ГАКЬУН

Digər lüğətlərdə