ГУЖАЛДИ

adv. by force.
ГУЖА-ГУЖ
ГУЖЛУ

Digər lüğətlərdə