ГЬАВАЗИЯР

(-йри, -йра) c. zəhmət mahnıları.
ГЬАВА¹
ГЬАВАЗИЯР

Digər lüğətlərdə