ГЬАГЬ²

1. hə?; düz deyil?, elə deyilmi? mənasında; 2. əd. məgər; bəyəm (dan.).
ГЬАГЬ¹
ГЬАГЬ¹

Digər lüğətlərdə