ДАЛЬ

ж 1. uzaq yer, uzaqlar; не пойду в такую даль elə uzaq yerə (uzaqlara) getmərəm; 2. uzaqlıq; 3. geniş sahə, genişlik; ◊ такая даль çox uzaq(dır); (в) такую даль elə (belə) uzağa.

ДАЛЁКО
ДАЛЬНЕВИДЕНИЕ

Digər lüğətlərdə