ИГНОРИРОВАТЬ

saymamaq, nəzərə almamaq, əhəmiyyət verməmək, diqqət yetirməmək, tanımamaq, etinasızlıq göstərmək
ИГНОРИРОВАНИЕ
ИГРА

Digər lüğətlərdə