ИГРА

1. Oyun, 2. Oyun şeyləri, 3. Bərq vurma, parıldama
ИГНОРИРОВАТЬ
ИГРАТЬ

Digər lüğətlərdə