ИДЕОЛОГИЯ

ideologiya, məfkurə
ИДЕНТИЧНОСТЬ
ИДЕЯ

Digər lüğətlərdə