ИЗВЛЕЧЬ

1. Çıxartmaq; 2. Çəkmək, hasil etmək, əldə etmək; 3. Almaq, götürmək
ИЗВИНИТЬСЯ
ИЗВОРОТЛИВОСТЬ

Digər lüğətlərdə