ИЗДАТЬ

1. Nəşr etmək, çap etmək; 2. Dərc etmək; 3. Çıxartmaq
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИЗДЕРЖАТЬ

Digər lüğətlərdə