ИЗЛИШЕСТВОВАТЬ

israf etmək, artıq işlətəmək, sui-istifadə etmək, ifratçılıq etmək
ИЗЛИШЕСТВО
ИЗЛИШНЕ

Digər lüğətlərdə