КАБАЧОК

КАБАЧОК I

м 1. кабак söz. kiç.; 2. kiçik yeməkxana.

КАБАЧОК II

м bot. yunan qabağı.

КАБАЦКИЙ
КАБЕЛЬ

Digər lüğətlərdə