ЛАВОЧКА₀

гъвечIи туьквен.
ЛАВКА₀
ЛАВОЧКА₁

Digər lüğətlərdə