МАГАРЫЧ

м köhn. dan. 1. dəsxoş; muştuluq, müjdə; 2. rüşvət, pay.

МАГАРАДЖА
МАГИЗМ

Digər lüğətlərdə