НАКАТКА

ж 1. diyirlətmə, gillətmə; diyirlədib gətirmə; 2. xüs. sürtmə, çökmə (rəng, yapışqan və s.); 3. xüs. val (rəng çəkən, yapışqan çəkən val).

НАКАТИТЬСЯ
НАКАТНЫЙ