НАПЛАСТАННЫЙ

прич. dan. lay-lay kəsilmiş, qat-qat kəsilmiş.

НАПЛАНИРОВАТЬ
НАПЛАСТАТЬ